<source id="mjzyg"><menuitem id="mjzyg"></menuitem></source>

<source id="mjzyg"><meter id="mjzyg"></meter></source>

   <tt id="mjzyg"><noscript id="mjzyg"></noscript></tt>
   <cite id="mjzyg"></cite>
  1. <s id="mjzyg"></s>
  2. <rp id="mjzyg"><meter id="mjzyg"></meter></rp>
   1. 中文網站 | English | Weather:
    mobanwang Khu du l?ch danh lam th?ng c?nh Thanh Tú S?n TP Nam Ninh n?m trong trung tam thành ph? Nam Ninh, ? bên s?ng Ung Giang ngo?n ngoèo.Di?n tích k? ho?ch c?a khu th?ng c?nh là 13 km vu?ng, di?n tích c?a khu v?c h?t tam là 6,1 km vu?ng, trong khu th?ng c?nh, ??i núi nh?p nh?, r?ng cay r?m xanh, hang ??ng sau th?m, vách ?á d?c ??ng, n??c su?i trong su?t, ?á núi khá ??p, có ??c s?c là c?nh quan th?c v?t c?n nhi?t ??i Nam á, ?ám may lau n?m bao quanh, ion ?xy tiêu c?c có n?ng ?? cao, t?o thành m?t quán ?xy t? nhiên gi?i trí ??c ?áo, ???c g?i là “Ph?i xanh c?a thành ph?”, “Ng?c bích c?a thành ph? xanh”, “Ph??ng Hoàng c?a dan t?c Choang”.?ay là khu th?ng c?nh n?i ti?ng nh?t c?a TP. Nam Ninh.

    View Services       Take a Tour


    欧美大胆无码视频